Polygamie

28-09-2012 door

Redenen voor de goedkeuring van polygamie binnen de Islam

Alle handelingen die binnen de Islam toegestaan zijn, komen van Allah, de Alwijze. Wij mogen er dan ook vanuit gaan, dat van de dingen die toegestaan zijn, het nut ervan zwaarder weegt dan de schade die het kan aanrichten. Wanneer we de argumenten voor het toestaan van polygamie nader bekijken, kunnen we opmerken, dat de regels binnen de Islam niet tijd en plaatsgebonden zijn. Het gaat immers om regels die afkomstig zijn van Allah de Almachtige, de Alwijze en de Deskundige.

Zoals in de Qoer-aan aangegeven wordt (4: 3) dient de kwestie van polygamie gezien te worden in het licht van de sociale verplichtingen ten op zichte van weeskinderen en weduwen. De Islam, een universele religie onafhankelijk van tijd en plaats, kan niet voorbij deze serieuze verplichtingen.

Polygamie volgens de islamitische richtlijnen, is erop gericht om sociale problemen zoals prostitutie en buitenechtelijke relaties tegen te gaan. In plaats van overspel (wat een van de meest voorkomende redenen voor scheiding is in het Westen) staat de Islam het de man toe om meer dan één vrouw te huwen. Binnen het huwelijk is er immers volledige erkenning voor de rechten van zowel de man als de vrouw. Een van de uitgangspunten in het huwelijk is namelijk het gegeven dat, beiden verantwoordelijk zijn voor hun gedrag tegenover elkaar.

Het aantal vrouwen in de wereld is groter dan het aantal mannen. Hieraan liggen een aantal oorzaken ten grondslag: er sneuvelen meer mannen in oorlogen en mannen zijn vaker betrokken bij misdaden. Vrouwen overleven de mannen dus.[1] Daarnaast draagt de toename van homoseksualiteit onder mannen er ook toe dat er voor vrouwen minder mannen beschikbaar zijn. Betrand Russel schrijft er het volgende over: “In landen waar er meer vrouwen zijn dan mannen, is het een onrecht wanneer vrouwen ongehuwd blijven, en dus uitgesloten zijn van seksualiteit”.[2] Polygamie is in dit geval dan de enige verantwoorde oplossing.

 

Land[3] Mannen Vrouwen
Rusland 46.1% 53.9%
Engeland 48.6% 51.5%
VS 48.8% 51.2%
Brazilië 49.7% 50.27%

 

Het tabel laat zien dat in de VS meer vrouwen zijn dan mannen. Wellicht ligt de oorzaak van de vele buitenechtelijke relaties in dit gegeven. Er zijn namelijk meer vrouwen die alleenstaand zijn (34 miljoen). Volgens de statistieken heeft één op de vijf vrouwen geen potentiele partner. Dit omdat er niet genoeg alleenstaande mannen zijn. Een 25-jarige alleenstaande vrouw heeft hierdoor te maken met een beperkt aanbod van beschikbare mannen om een relatie aan te gaan. En daarmee wordt het voor de vrouw ergere naarmate ze ouder wordt. Gescheiden mannen hebben veel meer kans om te hertrouwen dan gescheiden vrouwen. (Daarnaast hebben ze ook nog eens de neiging om met jongere vrouwen te hertrouwen). Dit zorgt ervoor dat er twee keer zoveel alleenstaande vrouwen in hun veertiger jaren zijn dan dat er alleenstaande mannen zijn in die leeftijdscategorie. Een vrouw die vandaag de dag scheidt op 35 jarige leeftijd, zal hoogstwaarschijnlijk als alleenstaande door het leven moeten gaan. Gevangen in deze demografische setting, terwijl men juist meer streeft naar vrijheid, zijn er steeds meer alleenstaande vrouwen die kiezen voor een relatie met een getrouwde man.[4]

Daarnaast is de toegenomen prostitutie in de maatschappij de oorzaak van een overschot aan vrouwen die niet financieel onderhouden worden door een man. Als voorbeeld houden we Duitsland aan waar er meer vrouwen zijn dan mannen. Vanwege de sociale hervormingen in het land, kan elke vrouw onder de 55 jaar die meer dan één jaar werkloos is, gedwongen worden om elke beschikbare baan aan te nemen. Anders is daar de kans op het verliezen van een werkloosheiduitkering. Een van die beschikbare banen kan er een zijn in de seksindustrie.[5] Uit een onderzoek gehouden in 1994 bleek, dat 16% van de mannen tussen de 18-59 jaar in de VS weleens betaald heeft voor seks (Gagnon, Laumann en Kolata 1994).

Bovendien kan de onevenwichtigheid tussen de seksen verergeren in tijden van oorlog. Een voorbeeld hiervan is het bruid-fenomeen in de Tweede Wereldoorlog. Na de Tweede Wereldoorlog waren er in Duitsland 7.300.000 meer vrouwen dan mannen (3,3 miljoen van hen was weduwe). Voor 100 mannen tussen de 20 en 30 jaar, waren er 167 vrouwen in diezelfde leeftijdscategorie. Vele vrouwen hadden een man nodig, niet alleen als metgezel maar ook als kostwinner in een tijd van ellende en ontberingen. De geallieerde soldaten maakten misbruik van de situatie van deze vrouwen. Vele jonge meisjes en weduwen hadden relaties met soldaten van de bezetting. Amerikaanse en Britse soldaten betaalden voor hun pleziertjes met slechts chocolade, sigaretten en brood.[6]

Polygamie biedt in sommige gevallen een alternatief voor echtscheiding. De Islam staat een man toe om in geval van een zieke of onvruchtbare echtgenote, een andere vrouw te huwen. Deze kan de zorg dragen voor de zieke vrouw indien zij hiermee akkoord gaat.

De leer van de Islam, zo ook polygamie, komt de menselijke natuur tegemoet. Mannen en vrouwen hebben verschillende behoeften als het gaat om seks. Deze verschillen zijn universeel. Volgens de evolutionistische wetenschappers zijn mannen erop gebrand om hun zaad te verspreiden. Zowel alleenstaande als getrouwde mannen willen meer dan één seksuele partner. De islamitische oplossing is de enige verantwoorde oplossing voor deze natuurlijke behoefte van mannen.[7]

Er is een universeel biologisch verschil tussen de mannelijke en vrouwelijke voortplanting. De vruchtbaarheid van de vrouw begint na haar twintigste jaar af te nemen en houdt op wanneer ze in de menopauze komt. Terwijl een man zelfs op zijn zeventigste nog vruchtbaar blijft.[8] Polygamie biedt oplossingen voor een man die meer kinderen wenst, vooral in traditionele agrarische samenlevingen, waar dit gewenst is. Dit fenomeen kan irrelevant zijn in westerse samenlevingen, waarin vruchtbaarheid los staat van het huwelijk. Polygamie biedt een man die behoefte heeft aan meerdere seksuele partners om dit binnen de grenzen van het huwelijk te doen. De Islam verbiedt het om gemeenschap te hebben tijdens de menstruatie van een vrouw. Een langdurige menstruatie van een vrouw kan ervoor zorgen dat er niet tegemoet wordt gekomen aan de behoefte van de man. In sommige gevallen kan één vrouw niet tegemoet komen aan de behoefte van de man. Polygamie kan hier dan ook een oplossing bieden. De Islam biedt de man de gelegenheid om binnen de wettelijke kaders aan zijn behoefte te voldoen zonder hiervoor zich over te geven aan buitenechtelijke relaties of prostitutie.

Polygamie volgens de wetten van de Islam voorkomt verspreiding van soa’s zoals herpes en Aids. Dergelijke geslachtszieken verspreiden zich makkelijker in samenlevingen waarin buitenechtelijke relaties en prostitutie gangbaar zijn in een samenleving. Dit omdat mannen dergelijke ziektes tijdens hun affaires meebrengen in hun ‘monogaam’ huwelijk.

Bovenstaande laat zien dat polygamie voordelen heeft. Vele ziektes in de de maatschappij blijven onbehandeld of verslechteren zelfs als gevolg van de beperkingen op polygamie. Men dient zijn eigen cultuur en tijd waarin hij leeft niet als superieur te beschouwen maar juist open te staan voor gewoontes die stoelen op solide en tastbare feiten.[1] Volgens het centrum van gezondheid is de levensverwachting van vrouwen in de VS  77.9 jaar, terwijl dit voor de mannen slechts 70.3 jaar is.

[2] Marriage and Morals, p. 47

[3] The New Encyclopaedia Britannica, vol. 17, pp. 34, 270, 244.

[4] Laurel Richardson “Een andere wereld; steeds meer alleenstaande vrouwen staan open voor relaties met getrouwde mannen en vanwege deze ontwikkelingen neemt het feminisme af,” Psychologie vandaag, Vol. 20, februari 1986.

[5] Clare Chapman: ‘Als je geen baan aanneemt als prostituee, zullen we je uitkering stoppen,’ The Telegraph, 30 Jan. 2005.

[6] Ute Frevert, Vrouwen gedurende de Duitse geschiedenis: Van burgelijke emancipatie tot seksuele vrijheid (New York: Berg Publishers, 1988) blz. 257-264, zoals aangehaald door Dr. Sherif Abdel Azim, “Vrouwen in de Islam versus Vrouwen in de Joods-Christelijke traditie: mythen en werkelijkheid.”

[7] Schmitt, D.P., “Universele verschillen op het gebied van seksuele verscheidenheid: onderzoeken op basis van 52 landen, 6 werelddelen, en 14 eilanden,” Journal of Personality and Social Psychology, 85, 85-104. Het onderzoek is uitgevoerd door David Schmitt, psycholoog aan de Bradley Universiteit en is gepubliceerd in de Journal of Personality and Social Psychology. Het betrof een grootst onderzoek binnen het vakgebied, waaraan 16,288 studenten meededen uit 50 landen uit America, Europa, Afrika, Azië en Australië.

Bron: http://www.bradley.edu/academics/las/psy/pdfs/schmitt%5B1%5D%5B1%5D.etal.2003.jpsp.pdf)

[8] Bruce Bower, “Darwin’s Minds”, Science News Vol. 140 Nr. 15, oktober 12, 1991, p. 233-4.

Gerelateerd

Delen met