Maria in de Islam (deel 2 van 3)

22-04-2011 door

De Aankondiging

Allah informeert ons over de blijde tijdingen van een kind die de engelen aan Maria gaven en een aantal wonderen die hij zal uit voeren:

(Gedenkt) toen de Engelen zeiden: “O Maryam, voorwaar, Allah kondigt jou met een Woord van Hem een verheugende tijding aan: zijn naam is de Masih (Messias), ‘Isa (Jezus), zoon van Maryam (Maria), in deze wereld en in het Hiernamaals is Hij een man van eer en hij behoort tot degenen die dicht (bij Allah) staan. En hij spreekt tot de mensen vanuit de wieg en als volwassene en hij behoort tot de rechtschapenen.” Zij zei: “O Mijn Heer, hoe kan ik een kind krijgen terwijl geen man mij heeft aangeraakt?” Hij (Allah) zei: “Zo is het: Allah schept wat Hij wil, als Hij over een zaak bepaalt, dan zegt hij er slechts tegen: ‘Wees’ en het is.” En Hij onderwijst hem de Schrift en de Wijsheid en de Taurat (Thora) en de Indjiel (Evangelie).”[1]

In andere Verzen van de Qoer-aan spreekt Allah met meer details over de aankondiging van Gabriel dat zij een profeet zal baren:

“En noem in Het Boek (de Qoer-aan) Maryam, toen zij zich terugtrok van haar familie naar een oostelijke plaats (in de tempel). En zich van hen afzonderde achter een scherm. Vervolgens zonden Wij haar Onze Geest (Gabriel) en hij verscheen aan haar als een volmaakt mens. Zij zei: “Ik zoek mijn bescherming bij de Barmhartige tegen jou, als jij (Allah) vreest. Hij zei: “Voorwaar, ik ben slechts een gezant van jouw Heer, om jou een reine jongen te schenken.”[2]

Op een dag toen Maria de moskee verliet, kwam de engel Gabriel naar haar in de vorm van een man. Zij werd bang vanwege zijn nabijheid en zocht toevlucht bij Allah. Gabriel vertelde haar toen dat hij geen gewone man was, maar een engel gestuurd door Allah om haar aan te kondigen dat zij een rein kind zal baren. Uit verbazing riep zij:

“Zij zei: “Hoe kan ik een jongen krijgen terwijl geen man mij heeft aangeraakt, ik ben geen onzedelijke vrouw.”[3]

De engel lichtte toe dat dit een Goddelijk Besluit was dat al reeds was voorbeschikt en dat dit voorzeker iets gemakkelijks is voor God, de Almachtige. Allah vertelt ons in de Qoer-aan dat de geboorte van Jezus een teken van Zijn Almacht zal zijn en dat net zoals Hij Adam zonder vader of moeder schiep, schiep Hij Jezus zonder vader.

Hij zei: “Zo is het, jouw Heer heeft gezegd: ‘het is makkelijk voor Mij. En (Wij scheppen hem) opdat Wij Hem tot een Teken voor de mensen maken en als Barmhartigheid van Ons. En het is een vastgestelde zaak.”[4]

Allah blies de geest van Jezus door de engel Gabriel in Maria en Jezus werd gevormd in haar baarmoeder, zoals Allah zegt in een ander Hoofdstuk van de Qoer-aan:

“En (het voorbeeld van ) Maryam, de dochter van ‘Imraan, die haar eerbaarheid bewaard had, waarop Wij in haar van Onze Geest bliezen en zij getuigde van de Waarheid van de Woorden van haar Heer en Zijn Schriften en zij behoorde tot de gehoorzamen.”[5]

Toen de tekenen van zwangerschap zichtbaar werden, nam de bezorgdheid van Maria toe vanwege wat de mensen over haar zouden zeggen. Dit was voor haar een grote beproeving, omdat haar godsvrucht en toewijding bij iedereen bekend was. Ze voorzag dat mensen haar zullen beschuldigen van onkuisheid. Het nieuws verspreidde zich ver en wijd en sommigen begonnen haar te beschuldigen van onzedelijkheid. In tegenstelling tot het christelijk geloof dat Maria verloofd was met Jozef, bevestigt de Islam dat zij noch verloofd noch getrouwd was en het was dit wat zoveel angst bij haar veroorzaakte. Allah zegt:

“En zo droeg zij hem en trok zich met hem terug op een verre plek. En de geboorteweeën dwongen haar naar de stam van een palmboom (om zich tegen de pijn aan vast te houden) te gaan…”[6]

Deel 1

Deel 3


[1] De Qoer-aan 3: 45-48.

[2] De Qoer-aan 19: 6-19.

[3] De Qoer-aan 19:20.

[4] De Qoer-aan 19:2.

[5] De Qoer-aan 66:12.

[6] De Qoer-aan 19:22-23.

Gerelateerd

Delen met